Financiële informatie

Home/Financiële informatie
Financiële informatie 2017-10-06T13:36:17+00:00

Tarieven

  • De tarieven voor de diverse behandeltypes (ook wel “prestaties” genoemd) zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Een overzicht van deze tarieven zijn opgenomen in de standaardtarievenlijst. Klik hier om naar deze lijst te gaan.
    Bij prestatiecodes aangegeven met een * worden materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening gebracht. Deze zullen wij apart vermelden in uw begroting.
  • De standaardtarieven kunnen worden bijgesteld als gevolg van de zorgzwaarte of andere omstandigheden. In een beperkt aantal gevallen zal gebruik worden gemaakt van de “indicatieve lijst” (opgesteld door de adviserend tandartsen en hoogleraren orthodontie). Hieronder vallen ook de gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandelingen, waarbij de kaakstand operatief wordt gecorrigeerd (osteotomie).
  • Voorafgaand aan de behandeling ontvangt u een schriftelijke kostenbegroting voor de gehele behandeling.

Facturatie

In onze praktijk zijn we liever met u bezig dan met onze financiële administratie.
We willen u immers alle aandacht geven die u verdient. Vandaar dat wij onze tijdrovende administratie uit handen hebben gegeven aan Netpoint Factoring BV. Derhalve gelden de betalingsvoorwaarden van de firma Netpoint Factoring BV voor alle door hen verstuurde declaraties.

Klik hier voor de betalingsvoorwaarden van Netpoint Factoring BV.

Met een aantal verzekeraars heeft Netpoint Factoring geregeld dat het gedeelte waarvoor u bent verzekerd rechtstreeks met de verzekering wordt verrekend. Netpoint Factoring BV declareert dan het eigen risico (het niet-vergoede deel) bij u. Onze excuses voor dit ongemak. We hopen dat hierin in de loop van dit jaar verandering komt.
Nota’s van Netpoint Factoring BV met een bedrag van minder dan € 2,50 kunt als niet verzonden beschouwen! Niet betalen dus.

Voor vragen aan Netpoint kunt u het volgende nummer bellen: 0900-6876468 of de volgende website raadplegen www.uwdeclaratie.nl.

Uitzondering
Bent u bij CZ verzekerd dan declareren wij de nota rechtstreeks bij CZ. Zij verrekenen met u het eigen risico. Dit verloopt dus niet via Netpoint Factoring BV.

Vergoeding zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars vergoeden orthodontie zeer verschillend in hun aanvullende verzekeringen. Wij adviseren u zich van tevoren goed te informeren. Op de website van de Vereniging van Orthodontisten (www.orthodontist.nl) vindt u meer informatie. Andere sites die u kunt raadplegen zijn: www.kiesbeter.nl, www.verzekeringssite.nlwww.independer.nl.

Op dit moment hebben wij geen contracten met zorgverzekeraars. Wij zijn zeker bereid contracten te tekenen. Een contract is echter een resultaat van gezamenlijk gemaakte afspraken niet alleen over prijs maar ook over kwaliteit en modernisering in de orthodontie.